Biblioteka Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana

Gromadzi specjalistyczny księgozbiór zgodny z profilem i kierunkami nauczania.
Posiadamy bogatą kolekcje publikacji z zakresu budownictwa, architektury, urbanistyki, administracji, prawa, ekonomii, zarządzania, pedagogiki, zdrowia publicznego, kosmetologii , dietetyki oraz szeroko pojętych nauk medycznych.
Książnica liczy ponad 12 tysięcy woluminów. Dysponujemy profesjonalnym katalogiem bibliotecznym MOL.NET który charakteryzuje się przyjaznym interfejsem, wygodą użytkowania oraz dużą liczbą funkcji.

Studenci i pracownicy EUST mogą wypożyczać książki oraz korzystać ze zbiorów na miejscu.
Biblioteka prenumeruje czasopisma naukowe i fachowe z zakresu nauk społecznych i technicznych, udostępniając je wyłącznie w czytelni, gdzie słuchacze EUST mają również możliwość korzystania z Internetu i baz danych profesjonalnej Wirtualnej Biblioteki Nauki, gwarantującej powszechny bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie, min. tytułów z listy Freedom Collection : Public Health, Construction and Building Materials, Public Relations Review…
Zawarliśmy także pisemną umowę z jednym z najlepszych serwisów prawnych – portalem Prawo PL., mając pełną admitancję do niezwykle ciekawych porad jurydycznych, sporządzonych przez ekspertów i kancelarie prawne, baz zawsze aktualnych przepisów, wskaźników, kalkulatorów i druków niezbędnych w pracy i przy rozliczeniu z urzędami, poradników z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, gospodarki i edukacji, a także bazy interpretacji podatkowych, orzecznictwa sądów i kart kontrolnych. Portal ten zapewnia dostęp do serwisu informacyjnego, niezbędnego w prowadzeniu firmy, spraw kadrowych, kierowaniu placówką oświatową, czy opłacaniu ubezpieczeń społecznych. Regularnie otrzymujemy newsletter z najważniejszymi informacjami tygodnia.

Dysponujemy również dostępem do wirtualnej biblioteki Ibuk Libra , pierwszej w Polsce platformy zasobów edukacyjnych dla instytucji i firm.
Do naszej Biblioteki zapraszamy również absolwentów EUST oraz studentów innych uczelni. Osoby te mogą skorzystać ze zbiorów na miejscu w Czytelni.