Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych ACADEMICA to serwis Biblioteki Narodowej, oferujący dostęp do zasobów, które ze względu na ochronę praw autorskich nie są udostępniane w otwartym Internecie. Wskazany terminal w zgłoszonej bibliotece uzyskuje taki status, jakby znajdował się w czytelni BN. Za jego pośrednictwem możemy czytać wybrane książki i czasopisma naukowe ze zbiorów BN, w tym wiele monografii o nieprzemijającym znaczeniu w nauce, artykuły ze współczesnych polskich czasopism naukowych, a także sporo beletrystyki. Aby rozpocząć sesje lub zarezerwować wybrany utwór na konkretną godzinę, musisz porozumieć się z bibliotekarzem. Ponadto w Academice są także zbiory otwartej biblioteki cyfrowej POLONA. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku czytelnika Academiki.

Uwaga: dostęp do bazy danych możliwy tylko przez terminal na komputerze w Bibliotece Uczelni EUST i jest brak możliwości dostępu zdalnego!

 

BAZY PRAWNICZE OGÓLNODOSTĘPNE:

Nazwa bazy   Informacje o bazie Dostępność 
Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych W ramach Portalu Orzeczeń odbywa się bezwnioskowa publikacja treści orzeczeń wraz z uzasadnieniem wydawanych przez sądy powszechne. Orzeczenia dostępne są za darmo oraz bez potrzeby rejestracji użytkownika. Wszystkie opublikowane orzeczenia są uprzednio zanonimizowane, czyli w ich treści nie znajdziemy żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację osoby, której dotyczą. Portal dostępny na stronie: www.orzeczenia.ms.gov.pl. wolny dostęp
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBO) CBO przechowuje orzeczenia sądów administracyjnych pozbawione cech identyfikacyjnych (anonimizowane) i udostępnia na stronie internetowej NSA. Baza została startowo zasilona wybranymi orzeczeniami (dostępnymi testowo od początku 2007 r. na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl) i jest codziennie na bieżąco aktualizowana przyrostowo danymi gromadzonymi w systemie komputerowym NSA i WSA, które nie zostały wykluczone z udostępniania w Internecie, oraz dla których utworzono wersję zanonimizowaną orzeczenia. wolny dostęp
Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)  ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. Baza dostępna na stronie: http://isap.sejm.gov.pl.  wolny dostęp
IURA. Źródła dawnego prawa “IURA. Źródła prawa dawnego” to cały czas rozwijany projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego głównym zamierzeniem jest zamieszczanie w bazie danych krytycznych edycji źródeł prawa. Baza dostępna na stronie: https://iura.uj.edu.pl i zawiera kolekcje:

 • Weichbild magdeburski w Polsce
 • Prawodawstwo Sejmu polskiego XV-XVIII w.
 • Prawo Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • Dzieła prawników doby staropolskiej
 • Księgi miejskie
 • Dokumenty miejskie
 • Konstytucje i inne akty ustrojowe XIX i XX w.
 • Prawo karne w XIX i XX w.
 • Prawo prywatne w XIX i XX w.
 • Prawo wyznaniowe w XIX i XX w.
 • Prawo austriackie 1772-1918
 • Prawo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego Kongresowego
 • Prawo Rzeczypospolitej Krakowskiej
 • Prawo polskie 1944-1989

 

 wolny dostęp

 

Medycyna:

Nazwa bazy   Informacje o bazie Dostępność 
Bazyl Farmaceutyczna baza danych wolny dostęp
Free Medical Journals Baza danych czasopism medycznych; dostęp do abstraktów i pełnych tekstów wolny dostęp
 Hindawi  Hindawi publikuje recenzowane, czasopisma otwartego dostępu w dziedzinach takich jak medycyna, nauki ścisłe czy też nauki o społeczeństwie.  wolny dostęp
 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Na stronie IHiT jest dostępna baza publikacji pracowników naukowych Instytutu. W chwili obecnej portal zawiera ponad 600 publikacji, w tym prawie kompletną dokumentację za lata 2013-2015. Aktualnie dane są weryfikowane i uzupełniane o publikacje z lat wcześniejszych.
 
 wolny dostęp
PubMed PubMed dla medyków (Obejmuje ponad 26 milnionów cytowań literatury biomedycznej z bazy MEDLINE, w zeszytach życia i książek online. Cytaty mogą zawierać linki do tereści pełnotekstowych z PubMed Central i wydawców stron internetowych). Dostęp przez serwis www.openknowledgemaps.org wolny dostęp
Termedia Dostęp do 80% bazy medycznej Termedii (pełny dostęp jedynie dla lekarzy) w tym do: artykułów medycznych i biomedycznych, kalkulatorów medycznych, formularzy medycznych oraz możliwość śledzenia serwisów z branży medycznej min.: warto wiedzieć, lekarz POZ, dermatologia, gastroenterologia, onkologia, reumatologia, menedżer zdrowia. po założeniu konta
TVmed Platforma TVmed stanowi kompleksową bibliotekę multimedialną i umożliwia użytkownikom udział w konferencjach on-line oraz zapoznawanie się z treściami różnorodnych publikacji o tematyce medycznej. Są wśród nich artykuły, wykłady, wywiady ze specjalistami i uznanymi autorytetami medycznymi, nagrania z konferencji dydaktycznych i naukowych, prezentacje konferencyjne i wiele innych materiałów dostępnych w formie plików video, audio bądź tekstowych, które można przeglądać on-line lub instalować na swoim komputerze.
Większość treści jest dostępna bezpłatnie. Z materiałów odpłatnych można korzystać, wnosząc niewielką, jednorazową lub abonamentową, opłatę.
po założeniu konta 

 

Czasopisma w wolnym dostępie: