Pomoc_spoecznaMateriały z międzynarodowej konferencji naukowej pod redakcją prof. zw. dr. hab. Adama Kurzynowskiego

Niniejsza publikacja prezentuje dorobek międzynarodowej konferencji naukowej, jaka odbyła się w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu w dniu 25 listopada 2009r. Konferencja dotyczyła zarówno uregulowań systemowych pomocy społecznej,
jak i praktycznych rozwiązań stosowanych przez instytucje realizujące tę pomoc w Polsce i na Ukrainie.