oswiatawaspekcieadministracyjnymfinansowymipedagogicznymPublikacja ta jest zborem wiedzy na temat oświaty w wielu jej aspektach praktycznych. Powstała dzięki bodźcowi intelektualnemu i badawczemu jakim była konferencja międzynarodowa dotykająca problemów oświaty. Monografia ta jest przewodnikiem po oświacie, w jej wymiarze najbardziej namacalnym, jakim są instytucje, finansowanie i sama praca pedagogiczna.