Codziennie odczuwamy skutki kryzysu, który ogarniając cały współczesny świat nie ominął także Polski. Bardzo widocznymi jego objawami jest malejący popyt na towary i usługi co powoduje upadek wielu przedsiębiorstw co z kolei wywołuje bardzo dokuczliwy dla większości społeczeństwa wzrost bezrobocia. Wielu polityków i ekonomistów zastanawia się nad sposobem wyjścia z kryzysu.
Również środowisko akademickie związane z branżą budowlaną podjęło dyskusję nad problemami związanymi z kryzysem.

Zorganizowana przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu w czerwcu 2013 r. Konferencja Naukowa pod hasłem „Zrównoważone budownictwo- sposób na kryzys?” była w zamiarze organizatorów próbą poszukiwania odpowiedzi dotyczącej udziału budownictwa w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego. Konferencja miała charakter ogólnopolski. Patronat honorowy sprawowała Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa a Honorowym Przewodniczącym konferencji- Prof. dr. hab. inż.. Ryszard Walentyński.

 

 

 

Spis treści:

CZĘŚĆ PIERWSZA – BUDOWNICTWO OGÓLNE (pod red. dr inż. Anny Sobocińskiej)
1. Drozd Wojciech: Katastrofy budowlane jako zdarzenia niezamierzone
2. Figaszewski Jarosław: Ekologiczne, ekonomiczne i społeczne wartości współczesnej koncepcji atrium
3. Gaweł Dariusz: Rozwiązania architektoniczne i budowlane zespołów mieszkaniowych budownictwa na wynajem w Polsce
4. Gierszon Mateusz: Poszerzenie partycypacji. Zrównoważone projektowanie jako projekt społeczny
5. Jarota Aneta: Architektura bioklimatyczna jako przykład budownictwa zrównoważonego
6. Kozioł Stanisław, Zbrowski Andrzej: Badanie sprawności odzysku ciepła w rekuperatorach stosowanych w wentylacji budynków energooszczędnych
7. Kozłowski Wojciech, Sobocińska Anna: Ocena termomodernizacji budynków szkolnych
8. Leśniak Agnieszka, Zima Krzysztof: Biobudownictwo jako alternatywa dla tradycyjnych technologii
9. Miśniakiewicz Elżbieta: Przyczyny wypadków na budowach i przeciwdziałania ograniczające ich występowanie
10. Niedostatkiewicz Maciej: Budynki typu Morek jako przykład rozwoju budownictwa mieszkaniowego realizowanego metodami uprzemysłowionymi na terenie Gdyni w
okresie powojennym
11. Niedostatkiewicz Maciej: Błędy projektowe i wykonawcze systemów ociepleniowych w technologii BSO jako przyczyny utrudnień eksploatacyjnych budynków mieszkalnych
12. Niedostatkiewicz Maciej: Pionierskie zastosowanie elementów prefabrykowanych w budynkach mieszkalnych w okresie powojennym na terenie Gdyni
13. Pierzchalski Michał: Budynki mieszkalne jednorodzinne zero energetyczne w warunkach polskich
14. Piwiński Tomasz: Rewitalizacja miast szansą na wprowadzenie rozwiązań zrównoważonego rozwoju
15. Pokorska-Silva Iwona: Zależności obiekt-materiał-środowisko we współczesnym budownictwie
16. Radziszewska –Zielina Elżbieta, Gleń Monika: Zrównoważone budownictwo szansą dla budownictwa mieszkaniowego z prefabrykatów
17. Radziszewska-Zielina Elżbieta, Zając Piotr: Parametry techniczno-ekonomiczne pokryć dachowych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym oraz ich ocena przez rynek
18. Sobocińska Anna, Kozłowski Wojciech: Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie
19. Strumiłło Krystyna: Architektura zrównoważona w XXI wieku
20. Walentyński Ryszard, Cybulski Zbigniew: Metodyka projektowania konstrukcji podwójnie giętych z wykorzystaniem skanowania 3D
21. Zbrowski Andrzej, Kozioł Stanisław: Problemy rekuperacji jako metody ograniczania strat cieplnych budynku

CZĘŚĆ DRUGA – BUDOWNICTWO KOMUNIKCYJNE (pod red. dra inż. Wojciecha Kozłowskiego)
22. Chomicz-Kowalska Anna, Mrugała Justyna: Zastosowanie asfaltów spienionych do mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii „na ciepło”
23. Drozdowska Karolina: Bezpieczeństwo ruchu, a stan infrastruktury drogowej w województwie opolskim
24. Fedorowicz Lidia, Kadela Marta: Ocena trwałości konstrukcji drogowych o podbudowach z materiałów UPS
25. Kozłowski Wojciech, Surowiecki Andrzej: Czy polskie drogi mogą być lepsze ?
26. Kozłowski Wojciech, Surowiecki Andrzej: Inwestycje komunikacji szynowej w aglomeracji wrocławskiej
27. Stankiewicz Beata: Współczesne obiekty mostowe jako wyznacznik postępu technologicznego i gospodarczego
28. Surowiecki Andrzej, Kozłowski Wojciech, Balawejder Adam: Analiza stanu naprężeń i odkształceń podłoża ze wzmocnieniem w budownictwie komunikacyjnym
29. Surowiecki Andrzej, Kozłowski Wojciech, Balawejder Adam: Symulacyjne modelowanie podłoża i budowli ziemnych w budownictwie komunikacyjnym
30. Surowiecki Andrzej, Kozłowski Wojciech, Balawejder Adam: Warstwy pośrednie w podłożu toru kolejowego (Konstruowanie i przykłady zastosowań)
31. Surowiecki Andrzej, Kozłowski Wojciech, Drusa Marian: Efektywność współpracy podłoża z nawierzchnią kolejową, w strefie obiektu mostowego z blach falistych
32. Surowiecki Andrzej, Kozłowski Wojciech, Drusa Marian: Lekkie konstrukcje oporowe jako efektywna technologia stabilizacji komunikacyjnych budowli ziemnych.
33. Surowiecki Andrzej, Kozłowski Wojciech, Drusa Marian: Nośność i odkształcalność podłoża ze wzmocnieniem w budownictwie komunikacyjnym
34. Tatara Marcin: Wykorzystanie technologii gruntu zbrojonego w budownictwie mostowym, jako alternatywny sposób na obniżenie kosztów inwestycji