Rocznik „Zdrowie i Społeczeństwo” jest pismem naukowym podejmującym problemy:teoretycznych podstaw zdrowia, filozofii, psychologii oraz socjologii zdrowia; istoty zdrowiai czynników medyczno-biologicznych i środowiskowych wpływających na zdrowie; zdrowiaczłowieka w warunkach pracy, nauki i sportu; stanu i tendencji zmian zdrowia ludnościw Polsce i innych państwach; współczesnych możliwości diagnostyki zdrowia człowiekai jego wieku biologicznego; współczesnych metod oceny zdrowia publicznego i zmian de-mograficznych; współczesnych strategii promocji zdrowia i polepszenia jakości życia ludziw różnym wieku (w tym aktywności fizycznej i psychoemocjonalnej, racjonalnego wyży-wienia, metod medycyny niekonwencjonalnej, psychoregulacji itp.).Publikowane materiały wyrażają opinie i poglądy ich autorów. Redakcja nie zawszepodziela poglądy autorów artykułów.

CZYTAJ ON-LINE

 

 

Spis treści
Od redakcji ………………………………………………………………………………….  7
I. Zdrowie i jego istota
1. M. Demel: Zdrowie: studium teoretyczne na przełomie XXi XXI stulecia ……….  9
2. E. Bulicz, I. Murawow: Na drodze poznania istoty zdrowia:problemy, postulaty i paradoksy …………………………  27
3. I. Gundarow, A. Alieva:  Witalność osobowości: substrat i pomiar ……………………………………………………….  61
4. A. Jagiełłowicz: Perspektywy rozwoju idei zdrowia …………………….  73
II. Zdrowie a środowisko
1. N. Wolański: Zdrowie i środowisko jako system …………………….. 85
2. V.A. Buzunov, V.M. Tereschenko, Yu.S. Voychulene,T.Ye. Domashevska: Nieonkologiczna zachorowalność i śmiertelność uczestników likwidacji następstw czarnobylskiej awarii 1986–1987.Wpływ małych dawek promieniowania jonizującego ………………. 101
3. Ye.A. Pirogova, V.A. Buzunov, T.Ye. Domashevska:
Epidemiologiczne badania zachorowalności i śmiertelnościwskutek chorób nieonkologicznych u dorosłej ewakuowanejludności: dynamika, efekty wpływu małych dawekpromieniowania jonizującego ………………………  117
4. E. Prystupa, L. Prystupa, O. Opimakh, V. Dytko: Związek osteoartrozy z otyłością …………………  131
5. E. Prystupa, L. Prystupa, G. Fadieieva, V. Dytko, O. Orlovskiy,O. Opimakh: Wpływ otyłości na przebieg astmy oskrzelowej ……………………  155
III. Zdrowie społeczeństwa i prognozy prozdrowotne
1. P. Goryński, B. Wojtyniak: Współczesne problemy zdrowotne Polski.Narodowy Program Zdrowia …………………..  165
2. I. Celejowa: Syzyfowe starania o przywrócenie w polskich szkołachobowiązkowego przedmiotu o zdrowiu ………… 187
3. O. Berdnyk, O. Dobrianska, T. Sydorenko: Wychowanie ekologiczneczynnikiem zwiększenia witalności i zdrowia populacji …………. 199
4. M. Makara-Studzińska, M. Wołyniak, K. Kryś: Jakość życia rodzinpacjentów ze schizofrenią ………………………  211
5. R. Janiszewska: Ocena adaptacji do życia noworodkówurodzonych z porodów fizjologicznych i przez cięcie cesarskie ……………. 225
6. M. Florek: Postawy mieszkanek wsi wobec profilaktycznychbadań piersi…………………..  235
7. K. Sygit: Styl życia młodzieży wiejskiej Pomorza Zachodniego………………………………  247
Informacje dla autorów ………………………………………………………………………….  255
Informacja o Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznychw Radomiu ……..  257
Informacja o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Waleologicznym ………………… 258