zdr3nr2W tym rozdziale umieszczono pięć artykułów napisanych w Polsce i na Ukrainie.
W artykule prof. Ełły Bulicz i prof. Igora Murawowa zaproponowano nowe wskaźniki epidemiologiczne, które pozwalają ocenić możliwości przeżycia populacji. Artykuł doktor Aliny Bernadetty Jagiełłowicz zawiera ciekawe spostrzeżenia odnośnie do filozofii jako podstawy metodologicznej i wartościującej dla waleologii. Artykuł ten dotyka dość ciekawego i nowatorskiego problemu z dziedziny zdrowia i jego korelacji z ukierunkowaniem świata wartości. Praca prof. Igora Zaniewskogo i docent Ludmiły Zaniewskej wnosi istotne korekty w znane metody, za pomocą których badacze próbują zmierzyć zdrowie somatyczne oraz fizyczne możliwości człowieka.

 CZYTAJ ONLINE

 

 

 

 

 

Spis treści
Od redakcji …………………………………………………….. 9
I. Zdrowie i metody jego oceny
1. E. Bulicz, I. Murawow, Epidemiologiczne współzależności w strategii
przeżycia populacji ……………………………………………… 11
2. A.B. Jagiełłowicz, Filozofia jako podstawa metodologii nauk
o zdrowiu …………………………………………………………..25
3. I. Zaniewski, L. Zaniewska, Skala dla oceny zdrowia somatycznego.
Część 3. Dostrajanie skal ………………………………………..31
4. G. Apanasenko, Zdrowie indywidualne: teoria i praktyka ….39
5. T. Pysiak, Promocja zdrowia przez pryzmat świadomości społecznej….45
II. Czynniki promujące zdrowie
1. G. Ferla, D. Maugeri, G. Carnazzo, Boom starych ludzi. Przyszłe
obciążenia dla służby zdrowia: analiza i propozycje ………….51
2. E. Bulicz, J. Murawowa, Emocje, zdrowie i choroby w perspektywach
człowieka i społeczeństwa ………………………………………… 63
III. Zaburzenia zdrowia ludności
1. D. Dawidowska, Z. Litwińczuk, A. Litwińczuk, Alergie pokarmowe
u dzieci, ich przyczyny i postępowanie w opinii rodziców ….. 73
2. M. Milczarska, Agorafobia jako jedno z zaburzeń lękowych ….87
Informacje dla autorów …………………………97
Informacja o Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej
w Radomiu …………………………………………………….. 99
Informacja o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Waleologicznym ..100