zdr4nr1W tym rozdziale umieszczono trzy artykuły napisane przez polskich jak i zagranicznych badaczy.
W artykule prof. Ełły Bulicz i prof. Igora Murawowa pokazano i rozwinięto badania nad możliwościami zobaczenia w znanych wskaźnikach epidemiologicznych nie tylko „przyczynku do nowych badań”. Jak widać z podanych w artykule faktów, analiza patogenetyczna pozwala zdobyć nowe wskaźniki, które są zdolne pogłębić nasze rozumienie. Artykuł znanego profesora Andrzeja Malinowskiego ukazuje aspekt oceny stanu zdrowia przez pryzmat antropologii. Artykuł ten ukazuje zależności, jakie występują między waleologią, antropologią i zdrowiem publicznym.

CZYTAJ ONLINE

 

 

 

spis4nr1