Biblioteka Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

Gromadzi specjalistyczny księgozbiór zgodny z profilem i kierunkami nauczania.
Posiadamy bogatą kolekcje publikacji z zakresu budownictwa, architektury, urbanistyki, administracji, prawa, ekonomii, zarządzania, pedagogiki, zdrowia publicznego, kosmetologii , dietetyki oraz szeroko pojętych nauk medycznych.
Książnica liczy ponad 12 tysięcy woluminów. Dysponujemy profesjonalnym programem bibliotecznym Bibliotekarz .NET który jest zaawansowanym, darmowym programem wspomagającym pracę bibliotek (domowych, firmowych, publicznych, szkolnych). Charakteryzuje się przyjaznym interfejsem, wygodą użytkowania oraz dużą liczbą funkcji.

Studenci i pracownicy EUST mogą wypożyczać książki oraz korzystać ze zbiorów na miejscu.
Biblioteka prenumeruje czasopisma naukowe i fachowe z zakresu nauk społecznych i technicznych, udostępniając je wyłącznie w czytelni, gdzie słuchacze EUST mają również możliwość korzystania z Internetu i baz danych profesjonalnej Wirtualnej Biblioteki Nauki, gwarantującej powszechny bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie, min. tytułów z listy Freedom Collection : Public Health, Construction and Building Materials, Public Relations Review…
Zawarliśmy także pisemną umowę z jednym z najlepszych serwisów prawnych – portalem Prawo PL., mając pełną admitancję do niezwykle ciekawych porad jurydycznych, sporządzonych przez ekspertów i kancelarie prawne, baz zawsze aktualnych przepisów, wskaźników, kalkulatorów i druków niezbędnych w pracy i przy rozliczeniu z urzędami, poradników z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, gospodarki i edukacji, a także bazy interpretacji podatkowych, orzecznictwa sądów i kart kontrolnych. Portal ten zapewnia dostęp do serwisu informacyjnego, niezbędnego w prowadzeniu firmy, spraw kadrowych, kierowaniu placówką oświatową, czy opłacaniu ubezpieczeń społecznych. Regularnie otrzymujemy newsletter z najważniejszymi informacjami tygodnia.

Dysponujemy również dostępem do wirtualnej biblioteki Ibuk Libra , pierwszej w Polsce platformy zasobów edukacyjnych dla instytucji i firm.
Do naszej Biblioteki zapraszamy również absolwentów EUST oraz studentów innych uczelni. Osoby te mogą skorzystać ze zbiorów na miejscu w Czytelni.