Medycyna:

Nazwa bazy   Informacje o bazie Dostępność 
Bazyl Farmaceutyczna baza danych wolny dostęp
Free Medical Journals Baza danych czasopism medycznych; dostęp do abstraktów i pełnych tekstów wolny dostęp
 Hindawi  Hindawi publikuje recenzowane, czasopisma otwartego dostępu w dziedzinach takich jak medycyna, nauki ścisłe czy też nauki o społeczeństwie.  wolny dostęp
 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Na stronie IHiT jest dostępna baza publikacji pracowników naukowych Instytutu. W chwili obecnej portal zawiera ponad 600 publikacji, w tym prawie kompletną dokumentację za lata 2013-2015. Aktualnie dane są weryfikowane i uzupełniane o publikacje z lat wcześniejszych.
 
 wolny dostęp
PubMed PubMed dla medyków (Obejmuje ponad 26 milnionów cytowań literatury biomedycznej z bazy MEDLINE, w zeszytach życia i książek online. Cytaty mogą zawierać linki do tereści pełnotekstowych z PubMed Central i wydawców stron internetowych). Dostęp przez serwis www.openknowledgemaps.org wolny dostęp
Termedia Dostęp do 80% bazy medycznej Termedii (pełny dostęp jedynie dla lekarzy) w tym do: artykułów medycznych i biomedycznych, kalkulatorów medycznych, formularzy medycznych oraz możliwość śledzenia serwisów z branży medycznej min.: warto wiedzieć, lekarz POZ, dermatologia, gastroenterologia, onkologia, reumatologia, menedżer zdrowia. po założeniu konta
TVmed Platforma TVmed stanowi kompleksową bibliotekę multimedialną i umożliwia użytkownikom udział w konferencjach on-line oraz zapoznawanie się z treściami różnorodnych publikacji o tematyce medycznej. Są wśród nich artykuły, wykłady, wywiady ze specjalistami i uznanymi autorytetami medycznymi, nagrania z konferencji dydaktycznych i naukowych, prezentacje konferencyjne i wiele innych materiałów dostępnych w formie plików video, audio bądź tekstowych, które można przeglądać on-line lub instalować na swoim komputerze.
Większość treści jest dostępna bezpłatnie. Z materiałów odpłatnych można korzystać, wnosząc niewielką, jednorazową lub abonamentową, opłatę.
po założeniu konta 

 

Czasopisma w wolnym dostępie: