NOWOŚCI BIBLIOTECZNE

AUTYZM I PROBLEMY NATURY SENSORYCZNEJ Autor: Temple Grandin W niniejszej publikacji Temple Grandin, wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem, doktor zoologii

Księga Jubileuszowa

Z okazji 10-lecia naszej Uczelni  ukazała się Księga Jubileuszowa. Publikacja zwiera dorobek dydaktyczny, naukowy oraz dokonania Uczelni na niwie społecznej