Z okazji 10-lecia naszej Uczelni  ukazała się Księga Jubileuszowa. Publikacja zwiera dorobek dydaktyczny, naukowy oraz dokonania Uczelni na niwie społecznej za ostanie 10 lat. Wydawnictwo ubogacają kolorowe zdjęcia, wykaz naszych absolwentów i pracowników. Serdecznie zapraszamy do lektury.