Księga Jubileuszowa

Z okazji 10-lecia naszej Uczelni  ukazała się Księga Jubileuszowa. Publikacja zwiera dorobek dydaktyczny, naukowy oraz dokonania Uczelni na niwie społecznej