m.pIERZCHALSKA_dABROWSKAUkazała się najnowsza publikacja Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu pt. „Idea społeczeństwa obywatelskiego w Radomiu w świetle badań” autorstwa dr Marii Pierzchalskiej oraz prof. Anny Dąbrowskiej. Opracowanie ma charakter monografii. Publikacja do nabycia w EUST!

Niniejsza opracowanie z uwagi na aktualność i wagę podejmowanych zagadnień oraz ich znaczenie dla współczesnego obywatela jest skierowane do szerokiego grona Czytelników. Publikacja ta może służyć wykładowcom, studentom, a także instytucjom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki społecznej,
w tym za bezpieczeństwo.

 

W rozdziale pierwszym przedstawiono ideę społeczeństwa obywatelskiego. W rozdziale drugim odniesiono się do organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Posłużono się tutaj przykładem Radomia. Rozdział trzeci ma charakter empiryczny. Przedstawiono w nim wyniki badania „Razem bezpieczniej – społeczne wsparcie działań Policji”, jakie przeprowadziła EUST.