nau przy popra jako ksztaDyskusje na temat przyszłości i jakości szkolnictwa polskiego oraz roli nauczyciela w procesie edukacji i wychowania są dziś jednym z częściej poruszanych tematów. Podłożem tych dyskusji jest postępujący szeroko rozumiany bunt i patologie szerzące się wśród współczesnych uczniów takie, jak: agresja, przemoc, uzależnienia, konsumpcjonizm, hedonizm, asymilacja obcych wzorów, upadek wartości, zagrożenie indyferentyzmem i wiele innych. W świecie, gdzie dziecko w wieku przedszkolnym obsługuje komputer, a rodzic pracuje po 12 godzin na dobę, tym bardziej wzrasta rola szkoły, a szczególnie nauczyciela.