diagnozagotowosciszkolnejdziecipiecioletnichiszescioletnichradomskichprzedszkoliPublikacja ta jest wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu unijnego. Ma ona na celu ukazanie, ostatnio palącego problemu, budzącego kontrowersje „gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich”. Publikacja ta jest opisem obszernych badań społecznych przeprowadzanych w radomskich przedszkolach, poprzedzona dogłębną analizą psychiki dziecięcej. Publikację tę zwieńcza poradnik dobrych praktyk mający na celu ukazanie praktycznych możliwości wspierania rozwoju dziecka i przystosowywania go do gotowości szkolnej.