Analizy_i_opracowania1Szanowni Państwo, ukazały się „Analizy i Opracowania” 1/2012. Rada Programowa rozpoczyna przyjmowanie opracowań do numeru drugiego, który ukaże się na początku 2013 roku. Tematyka Nr 2 będzie koncentrowała się wokół problematyki badań środowiskowych i rozwoju lokalnego.

Pracownicy EUST, którzy przeprowadzili w ostatnich latach badania empiryczne lub pracują nad teoretycznymi zagadnieniami rozwoju mogą złożyć swoje prace. Obszary tematyczne: Ochrona środowiska, infrastruktura gospodarcza, mieszkalnictwo, zdrowie, warunki bytu gospodarstw domowych, kultura i rekreacja, sport, kapitał ludzki i społeczny, bezrobocie, pomoc społeczna, patologie społeczne, organizacje pozarządowe, ekonomia społeczna, rozwój zrównoważony, międzynarodowe badania porównawcze.

 

Opracowanie do 18 stron (według normy Wydawnictwa) proszę przysyłać do Sekretariatu Redakcji do mgr Beaty Dziadczyk (dziadczykb@wsnsit.pl) do 15 listopada 2012 r.

Opracowania są recenzowane. Redakcja zastrzega sobie prawo decyzji o włączeniu opracowania do druku.

Redakcja nie płaci honorariów.

Przewodniczący Rady Programowej: prof. dr hab. Adam Kurzynowski, tel. 603972624

Wymogi_redakcyjne_opracowan