ZdrowieNiniejsza publikacja prezentuje dorobek międzynarodowego sympozjum naukowego, jakie odbyło się na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w dniu 4 grudnia 2010 r. Patronat nad sympozjum objął Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak, a gościem honorowym konferencji była Minister Zdrowia Ewa Kopacz.

Celem sympozjum było zwrócenie uwagi na współczesne systemy opieki zdrowotnej, które nie są w stanie zabezpieczyć zdrowia nowożytnych społeczeństw, i na niedostateczną efektywność profilaktyki medycznej oraz na konieczność tworzenia warunków w ramach polityki społecznej na rzecz promocji i ochrony zdrowia.

Przedstawione referaty i dyskusja wykazały, jak trudną tematyką są problemy zdrowia. Sympozjum zgromadziło specjalistów z zakresu nauk medycznych, w tym zdrowia publicznego, profilaktyki, rehabilitacji medycznej, promocji zdrowia, medycyny niekonwencjonalnej oraz polityków społecznych i pedagogów. Autorzy referatów i opracowań reprezentują znane ośrodki naukowe z Polski i Ukrainy, zajmujące się zagadnieniami zdrowia. Plonem sympozjum jest niniejsza książka zawierająca referaty dostarczone przez kilkudziesięciu Autorów.