zdrowieispoleczenstwot2nr1

Pierwszy numer drugiego tomu przekształconego rocznika „Zdrowie i Społeczeństwo” porusza kwestie istotne dla zdrowia publicznego, zdrowia w wymiarze społecznym jak i jednostkowym. Łączy wysiłki nauk medycznych i społecznych prezentując nowe i świeże spojrzenie na problemy istniejące od wielu lat. Na jego łamach przedstawiane są innowacyjne badania z tematyki zdrowia społecznego. Zespala w swych szeregach, przedstawicieli nauk medycznych, biologów, socjologów, psychologów i ekonomistów, ujmując komplementarnie problematykę zdrowia publicznego.