zis 3tomnr1Przed Wami kolejny numer naszego półrocznika. Jak i w zeszłych, publikujemy w nim najważniejsze i orginalne opracowania, zasługujące na szczególną uwagę artykuły. Pierwszy rozdział „Stany psychoemocjonalne a zdrowie” jest poświęcony wpływom psychiki i emocji na zdrowie i chorobowość. Oczywiście dobrze jest, że rozwój wiedzy medycznej powstaje na trwałej podstawie materialistycznej, a postęp naukowo-techniczny uzbraja system ochrony zdrowia nowymi metodami badań, opartymi na osiągnięciach fizyki, chemii i biologii. Jednak z wielkim żalem zauważa się oddalenie się świata duchowego, od człowieka. Właśnie od duchowości, psychiki i emocji, od atmosfery duchowej, panującej w społeczeństwie, często w decydującym stopniu zależą zdrowie i odporność organizmu człowieka i ludności.

CZYTAJ ON-LINE

 

 

Spis treści

Od redakcji ……………………………………………………………………………………… 9
I. Stany psychoemocjonalne a zdrowie
1. Igor Gundarow, Nieinfekcyjny mechanizm epidemii zakaźnych ……………………. 11
2. Alina Bernadetta Jagiełłowicz, Wpływ świadomości na zdrowie
społeczne ……………………………………………………………………………………… 17
3. Larisa Bezukładowa, Wiktimne zachowanie osobowości i zdrowie
społeczeństwa…………………………………………………………………………………. 35
4. Tomasz Pysiak, Czy cudowne uzdrowienia to placebo? Stosunek
religia–placebo–medycyna niekonwencjonalna ………………………………………….. 43
II. Metody oceny zdrowia ludności
1. Ełła Bulicz, Igor Murawow, Problem rozwoju przewlekłych
stanów patologicznych i chorób przewlekłych. Cz. V. Od pomiaru
do oceny i perspektyw ………………………………………………………………………. 49
2. Olga Berdnyk, Metodologiczne aspekty oceny zdrowia ludności
w badaniach higienicznych …………………………………………………………………. 65
3. Igor Zaniewski, Ludmila Zaniewska. Skala do oceny poziomu
zdrowia somatycznego. Część II. Przybliżenia w oparciu o badania
paraboliczne……………………………………………………………………………………. 79
III. Możliwości promocji zdrowia ludności
1. Nikolay Kaladze, Irina Karmazina, Yelena Meltseva, Rehabilitacja
systemu odpornościowego dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną
w trakcie badań i remisji w uzdrowisku …………………………………………………….. 85
2. Urszula Pasiut, Dariusz Mucha, Teresa Mucha, Występowanie
wad postawy ciała u dzieci aktywnych fizycznie i u dzieci biernych
ruchowo w czasie wolnym od zajęć szkolnych …………………………………………….. 97

3. Aleksandr Parkhomenko, Jelena Melnichenko, Olga Mametova,
Mechanoterapia trakcji w rehabilitacji pacjentów ze skoliozą
idiopatyczną ……………………………………………………………………………………. 109
4. Iwona Pałgan, Przemycić wychowanie zdrowotne na każdej lekcji …………………. 115
5. Anna Różycka, Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej w ramach reformy ochrony zdrowia ………………………………….. 123
Informacje dla autorów……………………………………………………………………….. 129
Informacja o Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych
w Radomiu……………………………………………………………………………………… 131
Informacja o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Waleologicznym ………………………132